Bibliografia / Bibliography:

Artykuły w całości dotyczące twórczości KC
Articles in whole on the creation of KC
  Lech Lechowicz
 • Od dekonstrukcji do rekonstrukcji obrazu [s. 5-8] [@] [pl.pdf]
  From the Deconstruction to the Reconstruction of an Image [39-42] [en.pdf]
  [w:] Foto-Dekonstrukcje, Łódzki Dom Kultury, 2008.

  Mateusz Palka
 • "Fotoinstalacje" Krzysztofa Cichosza  [@]  [pl.pdf]
  Kultura i Wartości, 1/2012, Lublin

  Dariusz Leśnikowski
 • Krzysztofa Cichosza "humanografia angażująca" [@]
  Krzysztof Cichosz's 'involving humanography' [@]
  [w:] Krzysztof Cichosz. Portrety - fotoinstalacje wybrane. Galeria Amcor. Łódź.

  Tomasz Załuski
 • Krzysztof Cichosz [s. 206-209]
  [w:] Imiona własne sztuki łódzkiej, praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Sztabińskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, 2008.
 • Fotoinstalacje
  [w:] Inspiracje - Space. Klub 13 Muz, Szczecin 2009. [@]

  Andrzej P. Bator
 • Dyskusja z wszechobecnością powierzchni [pl.pdf] [en.pdf]
  [w:] Pismo Artystyczne Format. 2006, nr 49. Wrocław

  Grzegorz Dziamski
 • Krzysztof Cichosz i spór o fotografię postmodernistyczną.
  Krzysztof Cichosz and the Dispute concerning Postmodernist Photography.

  [w:] Muzeum Sztuki, Łódź 2003, katalog wystawy [s: 8-15] [pl/en.pdf]

  Adam Sobota
 • Prawdopodobieństwo zmyśleń.
  The Probability of Fabrications.
  - Muzeum Sztuki, Łódź 2003, katalog wystawy [s: 16-20]

  Krzysztof Jurecki
 • Od fotografii socjologicznej do fotoinstalacji. Rozmowa z Krzysztofem Cichoszem.
  From Reportage and Socjological Photography to Humanistic Photo-installations.
  Muzeum Sztuki, Łódź 2003, katalog wystawy [s: 21-29] [pl/en.pdf]
 • Krzysztof Cichosz (wywiad) [s: 21-37)
  [w:] Krzysztof Jurecki, Krzysztof Makowski. Słowo o fotografii. ACGM Lodart, Łódź 2003
 • Nowoczesność i eklektyzm. Modernism and Eclecticism.
  Exit 2/2003 [s: 3048-3051]
 • Krzysztofa J. Cichosza odczytywanie historii,
  Fotografia 3/2000, Września. [s: 18-20]
 • Odczytywanie historii,
  Kalejdoskop 9/2000, Łódź. [s: 42-44]
 • Dialogue whit tradition. Imago nr 2/1996, Bratislava. [s. 30-37]
 • Dialog z tradycją
  Katalog wystawy Pustynna Burza, 1994, BWA Katowice
 • Teoria i praktyka moizmu ... Kalejdoskop 6/1992. Łódź [s: 26-27]
 • Krzysztof J. Cichosz.
  EXIT Nowa Sztuka w Polsce 1(9)/1992, Warszawa [s: 351-353]

  Magdalena Świątczak
 • Krzysztof Cichosz, Kalendarium / Chronology
  - Muzeum Sztuki, Łódź 2003, katalog wystawy [s: 62-77] [pl/en.pdf]

  Józef Żuk Piwkowski
 • Mówić wtedy, kiedy ma się coś do powiedzenia [10-25]. [@]
  [w:] Tytuł roboczy. (011)01/02. 2006. Warszawa.

  Tomasz Ferenc
 • Destrukcja rastra.
  Pozytyw 2/2003. Łódź. [s: 88-91]

  Alicja Cichowicz
 • Cichosza traktat o cywilizacji.
  Arteon 4/2003. Poznań. [s: 6-8]

  Jolanta Ciesielska
 • Tekstury Cichosza [pl.pdf] [en.pdf]
  Żywa Galeria, Biblioteka 1/1999

  Dariusz Bugalski,
 • Ouotation from Robert Frost.
  - w katalogu: Miesiac Fotografie, Bratislava, November 1996. [s: 104-106]
 • Cytat z Roberta Frosta.
  Katalog wystawy indywidualnej, Galeria Pusta, Katowice 1994

  Grzegorz Sztabiński
 • Krzysztofa Cichosza refleksja nad obrazem.
  Obieg 5(25)/1991, Warszawa
 • Pytania w fotografiach Krzysztofa Cichosza.
  Kalejdoskop 6/1990, Łódź

  Jerzy Busza
 • Powiększające lustra Krzysztofa J. Cichosza.
  Katalog wystawy, Metryka Świadomości, Galeria Okno, Legnica. (1981)/1986

Artykuły opisujące twórczość KC w kontekście
Articles describing the creation of KC in the context.
  Lech Lechowicz
 • Fenomen Galerii FF
  Czas forum Fotografii. Łódzki Dom Kultury 2008
 • Przestrzeń w fotografii - fotografia w przestrzeni. Fotoeseje. Teksty o fotografii polskiej. Archeologia fotografii 2010
 • Łódź - środowisko fotografii / Łódź - Its Photographic Environment / Łódź - milieu de photographie. Łódź Fotografii. Dwie dekady w kręgu Galerii FF. Łódzki Dom Kultury 2003.
 • Vor der Zeit, dem Raum und der Person in der Fotografie. On time, space and personin photography. [w:] katalog wystawy Person/Zeit/Raum. Rupertinum, Salzburg 2002 [s: 7-12, 39-43]
 • Linia postaw, myśli i dzieł.
  [w:] katalog wystawy Niekończąca się linia. Die unendliche line. Muzeum Sztuki Reduktywnej, Świeradów Zdrój 1999. [s: 8-18, 30-31]
 • Przestrzeń w fotografii - Fotografia w przestrzeni
  Space in Photography - Photography in Space

  Fotografia i przestrzeń. Łódzki Dom Kultury. 1999
 • Personalities and Phenomena in the Photography of the Nineties in Poland.
  Persönlichkeiten und Phänomene in der Photographie dernuuzinger Jahre in Polen. [w:]Chimæra – Aktuelle Photokunst aus Mitteleuropa. Halle. 1997. [s: 18-31, 178-181]
 • Osobowości i zajawiska fotografii lat 90. w Polsce.
  [w:] Fotoeseje. Teksty o fotografii polskiej. Archeologia fotografii 2010

  Krzysztof Jurecki
 • Fotografia polska lat 90. Przemiany, tendencje twórcy.[s:8-13]
  Polish Photography of the 1990s. Changes, Tendencies, Artists.
  [143-146]
  - katalog wystawy Wokół dekady. Fotografia polska lat 90. Muzeum Sztuki, Łódź 2002
 • XX wiek w Fotografii Polskiej z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi

  Agnieszka Rejniak.
 • Miejsca Fotografii / The Place of Photography.
  Exit 3/1999 [s: 1992-1995]

  Jerzy Lewczyński
 • Antologia fotografii polskiej 1839-1989,
  Lucrum, Bielsko-Biała 1999. [s: 208, 308]

  D. Coleman,
 • Critical Focus, Munick, 1995;
 • Sense of struggle – Lausanne meets the East. European Photography 46/1991, Göttingen

Publikacje autorstwa KC
Publications by KC
 • Internet wobec sztuk wizualnych.
  [w:] Dyskurs, zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 1 2003/2004, [s. 198-215].
 • Po-reportaż / Post-reportage [s: 33-43]
  [w:] Tytuł roboczy, 2007, nr 7/8 (20), Warszawa.

Redakcja wydawnictw
Editors of publications
 • Czas Forum Fotografii. Łódzkim Dom Kultury, Łódź 2008
 • Foto-ekstensje. 15 lat studiów fotograficznych w PWSFTviT. Łódź 2007
 • Fotografia lat 90. Czas przemian czy stagnacji.
  Łódzkim Dom Kultury, Łódź 2004
 • Łódź Fotografii. Dwie dekady w kręgu Galerii FF.
  Łódzkim Dom Kultury, Łódź 2003
 • Niekończąca się linia. Muzeum Sztuki Reduktywnej. Świeradów Zdrój 1999
 • Fotografia i Przestrzeń. Łódzkim Dom Kultury, Łódź 1998
 • Konstelacja. Łódzkim Dom Kultury, Łódź 1993
 • Zmiana warty. Łódzkim Dom Kultury, Łódź 1991
 • oraz ponad 200 katalogów Galerii FF w latach 1983-2008
Foto-Dekonstrukcje
Fotoinstalacja Krzysztofa Cichosza
Portrety - fotoinstalacje wybrane
Czas Forum Fotografii