Post-Reportage
Zestawy wielozdjęciowe z cyklu Po-reportaż realizowałem w latach 1981-85. Stanowiły mój osobisty komentarz do polskiej sytuacji politycznej tamtego czasu. Ponieważ do realizacji zestawów wykorzystywałem wykonane wcześniej własne fotografie reportażowe, do celów przekraczających ramy tradycyjnego reportażu, całą serię nazwałem Po-reportażem.  

The multi-photograph sets from the series called Post-Reportage came into being between 1981 and 1985. They were a kind of my personal commentary to the political situation in Poland at that time. I entitled the whole series Post-Reportage because in the sets it consists of I used my reportage photographs taken earlier, although here they were used to the ends that went beyond the range of a traditional reportage.