Krzysztof Cichosz 
Urodzony w 1955 r. w Łodzi.

Edukacja:
1985-1989 Wyższe Studium Fotografii w Warszawie
1999-2002 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu.
2004 - tytuł doktora sztuki w specjalności artystycznej fotografia.
2010 - tytuł doktora habilitowanego sztuki filmowej.
2018 - tytuł profesora sztuk filmowych

Twórczość w zakresie fotografii dokumentalnej, socjologicznej i kreacyjnej
oraz mediów elektronicznych.
Opracował własną metodę wykonywania wielkoformatowych, przestrzennych fotoinstalacji - łączących fotografię z elementami malarstwa, rzeźby i techniką komputerową.

Bierze udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą;
Jest laureatem kilku nagród za działalność artystyczną i popularyzatorską.
Jest pomyśłodawcą i kuratorem Galerii FF (Forum Fotografii)
działającej w Łodzi od 1983 r.,
a od 1989 roku w Łódzkim Domu Kultury.
Tworzył program Galerii FF w latach 1983-2008.
Był kuratorem kilku wystaw zbiorowych.
Pracuje jako wykładowca na PWSFTviT w Łodzi.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.


Więcej informacji / More information: www.culture.pl


Born 1955 in Łódź, Poland.

Education:
1985-1989 - Warsaw Collage of Photography
1999-2002 - Academy of Fine Atr in Poznan.

Creation in photography sociological, documentary, creative and in electronics media.
He take part in many exhibitions in Poland and foreign countries.
He work as teacher in Film School (PWSFTviT) in Łódź.
Since 1983 he is creator and curator of FF Gallery (Forum of Photography) in Łódź.
He are member of Union of Polish Artists Photographers.