<<< Wystawy wybrane / selected exhibitions >>>
Fotoinstalacje. Muzeum Sztuki. £ód¼
<<< Wystawy wybrane / selected exhibitions >>>
Kurator wystawy: Krzysztof Jurecki