<<< Wystawy wybrane / selected exhibitions >>>
Fotoinstalacje. BWA Wrocław
<<< Wystawy wybrane / selected exhibitions >>>
Kurator wystawy: Elżbieta Łubowicz
Krąg... / Circle...    Fotoinstalacja - pokaz unikalny / show unique