Certificate of Consciousness
dystans
[49 kb] [33 kb] [38 kb]
[37 kb] [35 kb] [40 kb]
[44 kb] [46 kb] [35 kb]
[46 kb] [49 kb] [47 kb]
dystans
Prezentowane fotografie powstały w latach 1978-81. Wchodząc w skład cyklu Metryka Świadomości, pokazane były na mojej pierwszej wystawie indywidualnej.
Wszystkie fotografie wykonałem w oryginalnych wnętrzach przy naturalnym oświetleniu. Przedstawiają bliskich mi ludzi: rodzinę, przyjaciół, sąsiadów... ostatnim w cyklu jest autoportret z żoną.
Cały cykl Metryka Świadomości stanowi specyficznie zrealizowaną opowieść autobiograficzną ...
 

The photographs presented here were taken between 1978 and 1981. They were included in the series called Consciousness Certificate and shown on my first individual exhibition.
All of them were taken in original interiors and natural light. They present people who are close to me: my family, friends, neighbours… The last set includes my self-portrait with my wife.
The whole Consciousness Certificate series is an autobiographical story produced in a specific way…


Internetową publikację, tych "starych" już fotografii, dedykuję Jerzemu Buszy 1)
- zmarłemu krytykowi sztuki; przyjacielowi, autorowi tekstu o tych fotografiach ...
pierwszego tekstu o mojej twórczości.
1)   Wspomnienie o  Jerzym Buszy  publikuje Fototapeta